, . 2009

. 2009

Remi: www.daugavpils.lv www.kultura.daugavpils.lv 22 24 . 23 24 . 23 , . , , , .. , , . , . . 15. ****************************************************************** , ? ******************************************************************

- 49, : 1 2 All

Igor Graholski: , , 15 . . , . , . , . 15 , ? . .

Remi: , , , . .

Igor Graholski: . . , . - .


Igor Graholski: 1812 . , . , , . 200 1812 , . . , .

derValj: .

Remi: . .

Igor Graholski: 23-24 . , . 12 . 7 . , . - 7- . , . . . . 1812 .

Julien: 2009 23.05.2009 11.00 . 11.00 - 12.00 , . 12.00 13.45 , , , , . 14.00 14.45 15.00 . 16.00 18.00 . 18.00 19.00 19.00 20.00 , . 20.30 24.05.2009 08.00 09.30 11.00 12.00 , , . 12.00 12.30 . 13.00 13.45 . 14.00 15.00 . 15.30 . 16.00 . !.

Oldekop: 22-23 23-24?

Igor Graholski: - 23-24

Julien: "Mil pardon" - , . 23 24 .

Igor Graholski: , , , . . . , , . - 3 , 10 . . . , , .

Igor Graholski: . , , .

Julien: : http://s54.radikal.ru/i145/0905/0b/bc24c61520dc.jpg , : http://s50.radikal.ru/i127/0905/d3/560bf6b233e2.jpg http://s49.radikal.ru/i123/0905/e2/688f3e2d1255.jpg http://s40.radikal.ru/i089/0905/00/74526db351e0.jpg

Julien: DAUGAVPILS PILSTAS SVTKI M A N A P I L S - D A U G A V P I L S 2009.gada 21. 24.maij Ceturtdiena 21.maijs Plkst.16.30 16.50 Pareizticgo kapi Ziedu nolikana bijuo pilstas vadtju atdusas viets pie Nikolaja Gegelstroma (pilstu vadjis 1865.-1870., 1874.-1876.g.g.) kapa, pie Pvela Dubrovina (pilstu vadjis 1876.-1890.g.g.) kapa. Plkst.17.00 17.40 Luteru kapi Piemias zmes atklana bijuajiem pilstas vadtjiem Augustam Hgenam (pilstu vadjis 1898.-1899.g.g.) un Arvdam Pfeifferam (pilstu vadjis 1899.-1915.g.g.). Plkst.18.00 19.00 M.Lutera katedrle Gargs mzikas koncerts. Piedals:Latvieu kultras centra kolektvi: jauktais koris Daugava, vru koris Forte, Akordeonistu orestris, soliste Jeena Borele. Piektdiena 22.maijs Plkst.11.00 15.00 SIALatgales mcbu centrstelpas Saules iel 38 Atkltais Daugavpils empionts nagu kopanas specilistiem Plkst.16.00 21.00 Laukums pie Ledus halles, Skeitparks Jauns un vl jaunks rdi klasi Sezonas atklanas sacensbas BMX, SKATE, INLINE ar vrtgm balvm HIP-HOP grupas no STOP TIME DANCE STUDIO BREAK DANCE no NAKED GUN Mzika no DJ SCHOOL BRMEU OVS ar bezalkoholisko dzrienu tirdzniecbu GRAFITI OVS no TEMP ART UGUNSOVS u.t.t. Plkst.16.00 17.00 Daugavpils Novadptniecbas un mkslas muzeja Izstu zle Daugavpils reiona mkslinieku asocicijas darbu izstdes atklana Daugavpils novadptniecbas un mkslas muzeja izstu zl Plkst.17.00 18.30 Daugavpils Novadptniecbas un mkslas muzeja pagalms Viss sks ar lellm Skolu leu tetru programma, kur piedals Daugavpils brnu un jaunieu centra Jaunba, 16.vidusskolas, Krslavas un Jkabpils skolu kolektvi Plkst.17.30 19.00 Laukums pie ugunsdzsju depo Cirka programmu festivls Klauna KOKO atgrieans, kur piedals Oras (Baltkrievija) cirka studija Feerija, Daugavpils cirka studija Jaunba un Rgas cirka makslinieki. Plkst.19.00 21.00 Daugavpils Novadptniecbas un mkslas muzeja pagalm Pilstas konkursa Talantu Pasaule noslguma paskums-koncerts Plkst.19.00 19.30 Vienbas laukums NBS Sauszemes spku orestra koncerts Plkst.19.00 19.30 Dubrovina park Cirka mkslinieku akcija Klauns Koko atgrieas un gjiens pa Rgas ielu uz cirka Baltijatelti Dzelzcenieku park Plkst.20.00 22.00 Dzelzcenieku park Ceojo cirka Baltija vasaras sezonas atklanas izrde (ieeja ar ielgumiem) Plkst.21.00 22.00 Vienbas laukum IV Baltijas pilstu tetru festivls. Pirmizrde MINJONA vai meitene no skapja Sanktpterburgas tetra PEO kunga ceojos lelles izrde. Plkst.22.00 22.15 Vienbas laukum Uguns ovs ar pou kultras centra kolektva QQ Fire piedalanos Plkst.22.15 22.55 Daugavpils Novadptniecbas un mkslas muzeja pagalm K.Romanovs Jdu ni Daugavpils Tautas tetra Iskate izrde .Reisors J.Losevs Sestdiena 23.maijs Plkst.12.00 21.00 Rgas iel Lielais svtku gadatirgus Plkst.12.00 21.00 Laukums pie ugunsdzsju depo Amatnieku gadatirgus Plkst.12.00 15.00 Laukums pie tetra ieejas XX1X Latvijas empionts stiea gran guus Plkst.12.00 17.00 Laukums pie ugunsdzsju depo Starptautiskie Mla svtki Piedals podnieku meistari no Lietuvas, Baltkrievijas un Latvijas, k ar Daugavpils Nacionls kultras biedrbas un Latvieu kultras centra folkloras kopa Svtra Plkst.12.00 12.50 Vienbas laukums Brnu deju studijas Avoti koncerts Plkst.12.00 17.00 Pardes iela Meistaru pilsta pilstas profesionli tehnisks skolas un augstskolas piedv Iepazans ar pilstas augstskolm, vidjm mcbu iestdm un arodskolm. Plkst.12.00 16.00 Dubrovina park Atgrieans gadsimta skum Pastaigas un fotografans Dubrovina park 12.00 13.00 kop ar Utenas (Lietuva) trpu tetra dalbniekiem 12.00 12.40 Ptju orestra mzika kop ar II Militrs mzikas festivla dalbniekiem 13.00 14.00 kop ar nagu empionta un bodi-art dalbniekiem 14.00 15.00 kop ar Daugavpils tetra aktieriem 15.00 16.00 kop ar tautas tetra Iskate dalbniekiem Dienas laik tikans ar ptju orestriem un vsturisko rekonstrukciju klubu dalbniekiem Plkst.12.00 17.00 Laukums aiz Daugavpils Universittes jaun korpusa Vsturisko rekonstrukciju klubu demonstrjumi (nometnes, ikdienas rituli, sadzve u.t.t.). Piedals klubi no Lietuvas, Baltkrievijas un Latvijas Plkst.12.00 12.40 Skatuve Pardes iel Ieldz Prltes Latvieu kultras centra brnu vokl ansamba Prltes koncerts Plkst.12.00 12.30 Skatuve Muzeja pagalm Kultras pils klasisks itras sples studijas audzku koncerts Plkst.12.00 16.00 Laukums uz Muzeja un Rgas ielas stra Body-Art akcija ermea apgleznoanas sple Plkst.12.30 13.00 Skatuve Muzeja pagalm Spl 13.vidusskolas Dikselends Plkst.12.40 13.10 Skatuve Pardes iel Parad Alle Oras cirka studijas Feerija programma (Baltkrievija) Plkst.13.00 13.30 Skatuve Muzeja pagalm Latvieu kultras centra Deza studijas audzku koncerts Plkst.13.00 13.50 Vienbas laukums IV Baltijas pilstu tetru festivls. Ieldz Karuselis Sanktpterburgas deju ansamba Karuselis koncerts (Krievija). Piedals brnu voklais ansamblis Vijolte Plkst.13.40 14.50 Skatuve Muzeja pagalm Daugavpils 13.vidusskolas kolektvu koncerts. Piedals skolas Vijolnieku ansamblis, koris, akordeonisti, itaristi Plkst.13.10 13.25 Skatuve Pardes iel Meistaru pilsta Mkslas vidusskolas Saules skola prezentcija Plkst.13.25 13.40 Skatuve Pardes iel Meistaru pilsta 38.celtnieku arodvidusskolas prezentcija Plkst.13.40 13.55 Skatuve Pardes iel Meistaru pilsta Daugavpils 1 arodvidusskolas prezentcija Plkst.13.55 14.10 Skatuve Pardes iel Meistaru pilsta Daugavpils tirdzniecbas skolas prezentcija Plkst.14.10 14.25 Skatuve Pardes iel Meistaru pilsta Latgales Transporta un sakaru tehnisks skolas prezentcija Plkst.14.25 14.40 Skatuve Pardes iela Daugavpils medicnas koledas prezentcija Plkst.14.40 14.55 Skatuve Pardes iel Daugavpils Universittes prezentcija Plkst.15.00 15.30 Skatuve Muzeja pagalm Brnu un jaunieu centra Jaunba akordeonistu ansamba koncerts Plkst.15.00 15.30 Laukums pie tetra ieejas Vokl ansamba Sudraba belekoncerts Plkst.15.00 16.00 Daugavpils tetris IV Baltijas pilstu tetru festivls. Duda Vislanders Mammas Mu un vias draugu piedzvojumi Brniga pasaka brniem un pieauguajiem. Sanktpterburgas tetra festivla Baltijskij dom izrde Plkst.15.00 15.35 Skatuve Pardes iel Dejo Latvieu kultras centra deju kolektvi Saime un Laismea Plkst.15.00 16.45 Vienbas laukums Militro orestru koncerts uz skatuves Vienbas laukum. 15.00-15.35 Sauszemes spku orestris 15.40-16.15 Jras spku orestris 16.20-16.55 NBS tba orestris Plkst.15.30 18.30 Laukums pie tetra ieejas Socils aprpes un rehabilitcijas dienas centra kolektvu koncerts Plkst.15.35 16.00 Skatuve Pardes iela Ieldz sporta deju dejotji Sporta deju kluba Siksprnis programma Plkst.15.40 16.20 Skatuve Muzeja pagalm Brnu un jaunieu centraJaunba baleta studijas audzku koncerts Plkst.16.00 16.30 Skatuve Pardes iela Zemessardzes artilrijas bataljona vokli instrumentls grupas Zalve koncerts Plkst.16.20 16.40 Skastuve Muzeja pagalm Latvieu kultras centra estrdes studijasPrltes koncerts Plkst.16.30 17.00 Skatuve Pardes iel Grupas Dabasu dyravas koncerts Plkst.16.40 17.00 Skatuve Muzeja pagalm Dzied brnu ansamblis Vijolte Plkst.17.00 17.30 Dinaburgas pilskalns Naujen Ieldz Pils kundze un vias bruinieki Svinga Daugavpils rboa lilijas nodoana labkajiem pilstas sportistiem Plkst.17.30 19.00 Ce: Dinaburgas pilskalns-Naujene-Krauja-Daugavpils Daugavpils rboa lilijas stafete. Piedals izcilkie Daugavpils vieglatlti un skrjji Plkst.17.00 18.00 Svt Ptera baznca Daugavpils koru gargs mzikas koncerts Plkst.17.00 19.00 Dubrovina parks Pavils Dubrovins ieldz.... Bardu un dzejnieku saiets pie Dubrovina piemineka Plkst.17.00 18.30 Vienbas laukums Sadancoana svtkos Pilstas deju kolektvu koncerts Plkst.17.00 17.20 Skatuve Pardes iel Ieldz Daugavpils grupa Cellar Door Plkst.17.20 17.40 Skatuve Pardes iel Ieldz Daugavpils grupa Robotplant Plkst.17.40 18.00 Skatuve pardes iel Grupa Novoje imja un Jevgenijs imanskis Plkst.18.00 19.00 Skatuve Pardes iel Svtku viesi -Baltkrievu grupas Tjai - Tolkai koncerts Plkst.19.00 19.45 Stacijas laukums-Rgas iela Vienbas laukums Cauri gadsimtiem pa Rgas ielu- Rgas ielas atklanas svtki un teatralizts gjiens pa Rgas ielu Plkst.19.45 20.00 Vienbas laukums Cauri gadsimtiem uz odienu Pilstas svtku atklanas rituls Plkst.21.00 22.30 Vienbas laukums Populrs Krievijas zvaigu grupas ai vdvojom koncerts Plkst.23.00 23.10 Daugavmala Svtku uguoana Plkst.23.30 01.00 Vienbas laukums Nakts zvaigu koncerts Piedals:Pop-koris Arma Svtdiena 24.maijs No plkst.9.30-10.30 Pilstas mikrorajoni Labrt Daugavpils Militrie orestri modina pilstu Plkst.10.00 11.00 M. Lutera baznca Ekumniskais aizlgums par Daugavpili Plkst.11.00 13.00 Borisa un Geba katedrle Plkst. 12.00-14.00 Stadions pie Borisa un Geba katedrles Tautas svtki Tautas iel Slvu kultras nedas atklanas paskums Svtku dalbnieki : IV Baltijas pilstu tetra festivla dalbnieks-Sanktpterburgas deju kolektvs Karuselis Daugavpils Cietoksnis Plkst.13.00 20.00 Topoais M.Rotko centrs Arsenl Mkslas akcijas, izstdes, instalcijas, hepeningi u.t.t. Plkst.13.00 20.00 Centrl aleja K senos laikos Svtku tirgus centrlaj alej Plkst.13.00 18.00 Cietoka parks Vsturisko rekonstrukciju klubi no Latvijas un Baltkrievijas Plkst.13.00 15.30 Centrlais laukums Spkavru ovs Plkst.13.00 13.45 Laukums pie Arsenla Cirka studijas Jaunba programma Plkst.14.00 15.30 Laukums pie Arsenla Vsturisko rekonstrukciju kluba Vargentorn (Baltkrievija) izrde Plkst.15.30 16.50 Laukums pie Arsenla Brnu un jaunieu centra Jaunbakolektvu koncerts Plkst.16.00 17.30 Centrlais laukums II Militrs mzikas festivla noslguma koncerts. Militro orestru programma. Piedals tba bataljona Godasardzes vads, Nacionlo bruoto spku deju kopa Bramai, Latvieu kultras centra brnu deju kolektvs rmani un Daugavpils pilstas skolu brnu deju kolektvi. Plkst.17.00 17.45 Laukums pie Arsenla Brmeu ovs Plkst.17.45 18.00 Laukums pie Arsenla Japu cu klubs Musai Plkst.18.00 18.30 Laukums pie arsenla Salsas ritmi kop ar deju studiju DND un Alma Plkst.18.30 19.30 Laukums pie arsenla Austrumu deju klubu programma Dejo austrumu deju studijas Malika, Asfar Plkst.18.00 20.00 Centrlais laukums Starptautiskais street dance festivls Battle In The Castel Plkst.19.30 20.00 Laukums pie Arsenla Kauas dejas tetra AURA izrde Plkst.20.00 20.30 Laukums pie arsenla Eksperimentls mzikas pusstunda Plkst.20.00 20.45 Cietoka parka lapene Vakara gaisotn Spl Daugavpils kamerorestris

Aleksej: Predlogaju poehatj iz Rigi v Daugavpils v subbotu 23.05.2009 s utra i vernutsja vecherom. estj 4 mesta.stoimostj mesta 10 Ls na mikroavtobuse WV multivan 2007 goda.

hans: Aleksej : Predlogaju poehatj iz Rigi v Daugavpils v subbotu 23.05.2009 s utra i vernutsja vecherom. estj 4 mesta.stoimostj mesta 10 Ls na mikroavtobuse WV multivan 2007 goda. - ?

Remi: Aleksej +371 28386095 , 23 . . 3 . ?

Igor Graholski: 23 7-00. , .

Igor Graholski: 18 : , , , , . 8 . . . .

Igor Graholski: , , .

rudik: .... 1 (1 .. ...) ... ... .. 6-7 100( =) . +371 28351498

: , .

Igor Graholski: . , , . . . , . - , , .. . . , 6-10 , .

Igor Graholski: - , , , , , . . , -, , . , , , .

: , . . . .

soldier of fortune: ! - . P.S. , - orr.rambo.

Igor Graholski: - . . !!! !!! !!!

Igor Graholski: - . 1. 2. () 3. () 4. 5. 6. () 7. 8. () 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. - , , , , .

Igor Graholski: , 1812 . , , , , , , , , . , , , , , , , () . . .