, 200 - 8-9 2007.

200 - 8-9 2007.

Igor Graholski: Program rekonstrukcji historycznej 7 wrzenia 2007 r., wieczorem- przyjazd grup do Ostroki. Zakwaterowanie. 8 wrzenia 2007 r. - biwak napoleoski. W godzinach 12.00-16.00 otwarty dla publicznoci. 9 wrzenia 2007 r., - godz. 12.00-13.30 widowisko historyczne 9 wrzenia 2007 r. - jarmark historyczny http://www.ostroleka1807.pl/

- 22

Josephin: Pakujem 4emodani , gotovimsia i jedem!!!

Igor Graholski: Scenariusz bitwy (2007-07-12) Autor: Muzeum Kultury Kurpiowskiej 4.1. FAZA PIERWSZA Pole bitwy Centralne miejsce zajmuj zabudowania miejskie .Kilka biaych domw (A, B, C, D, E) pomidzy nimi murki (wys. 1,6m). Po prawej stronie, blisko trybuny znajduje si wiejskie siedlisko dwie chaupy (F, G), kilka potw, uraw studzienny, stogi siana. Pole bitwy widowo obejmuj dwie drogi (pnocna i poudniowa) wsplnie wychodzce z obozu. W siedlisku wida krztajcych si mieszkacw (mczyni, kobiety, dwjka dzieci, nie wicej jak 8 osb) SCENA 1 Wojska francuskie dyw. Sucheta wychodz z obozu i pnocn drog podaj do miasta przechodzc je i zajmujc pozycj wyjciow na jego wschodnim kracu w zabudowaniach i na przedpolu.. Biwakuj (zdjte plecaki i czci ekwipunku, karabiny w kozach), oddziay rozproszone. Za dyw. Sucheta poda franc. kawaleria. (wchodzi ona w obszar manewrowy dopiero gdy dyw. Sucheta jest na pozycji wyjciowej i kiedy sycha pierwsze strzay) Za dyw. Sucheta w duym oddaleniu podaj po drodze poudniowej brygady Ruffina i Campany. Za nimi franc.artyleria Wojska rosyjskie zajmuj pozycje na zachodnim (przeciwlegym) kracu pola bitwy, niewidoczne za drzewami. Na prawej rosyjskiej flance blisko rzeki 9-lekka dywizja, 6 dyw. centrum, lewa flanka kawaleria. Pnocny wschd obszaru manewrowego zajmuj bateria ros. artylerii ktra w pocztkowej fazie bitwy jest zamaskowana gaziami i cakowicie niewidoczna. SCENA 2 Na wschodnim kracu obszaru manewrowego pojawia si kozacki patrol . Kozacy (3 kaw.) stoj w zasigu wzroku publicznoci spogldajc w kierunku wioski i miasta . Wieniacy widzc ich (w ich zachowaniu wida nerwowoci, krztanina , bieganie) przygotowuj si do opuszczenia wioski. Dwch chopcw rusza biegiem w kierunku francuskich oddziaw widocznych na przedpolu miasta. Docieraj tam po chwili. (wida jak rozmawiaj z pierwszym napotkanym oficerem) Z miasta w kierunku wioski wyrusza 20 osobowy oddzia.(kozacy znikaj) onierze id w kierunku wsi, a rwnoczenie mieszkacy wsi uciekaj z dobytkiem do miasta. Po drodze spotykaj si i przez krtk chwil oficer sucha ich relacji (wida e s przeraeni). Po chwili obie grupy rozchodz si w swoich kierunkach. Francuzi zajmuj wiosk. onierze z dyw. Sucheta z oddali obserwuj cae zdarzenie. (grupuj si i patrz na pd. wsch. w kierunku wioski. Scena ta ma skupi uwag publicznoci na pierwszym planie w pobliu wioski) SCENA 3 Od pnocy z nadbrzenych zaroli padaj pierwsze strzay w kierunku francuskich oddziaw stacjonujcych w miecie. To pierwsza grupa z 9- tej. dyw. rosyjskiej ktra w szyku lunym wychodzi z lasu i posuwa si naprzd, atakujc pozycje francuskie. (onierze rosyjscy dokonuj desantu z rzeki spywajc odziami z prdem lub przemieszczaj si na pozycj wyjciow pod oson nadbrzenych zaroli) (Alarm dla dyw. Sucheta. UWAGA! Pozostae oddziay francuskie dopiero nadcigaj drog poudniow). SCENA 4 (Rys. 1 Faza 1) Po pierwszym zaskoczeniu dyw. Sucheta formuje si pod ostrzaem. Po drodze pnocnej z odsiecz w kierunku desantu rosyjskiego szaruje franc kawaleria ale jej atak zaamuje si w ogniu rosyjskiej salwy. (ta salwa zastaje oddana przez drug grup 9tej.dyw.rosyjskiej wczajc si do bitwy z kierunku pn-wsch.) Kawalerzyci odrzuceni ogniem przemieszczaj si na pd-wsch w kierunku wioski. Rwnoczenie z rozpoczciem ataku ros. na pnocy obszaru manewrowego, na poudniu kozacy w penym galopie szaruj na wiosk. Salwa oddana z bliskiej odlegoci z pistoletw kawaleryjskich dziesitkuje francuskich piechurw. Cz ginie a pozostali uciekaj w kierunku miasta. Kozacy zajmuj wiosk na chwil przed atakiem francuskich kawalerzystw podajcych w kierunku wioski po niefortunnym ataku na onierzy 9- tej.dyw.rosyjskiej. Dochodzi do starcia obu oddziaw jazdy (POJEDYNEK) W tym czasie dyw. Sucheta formuje si i naciera w dwch kierunkach. Poowa na 9- dyw. ros. spychajc Rosjan na pd-wsch w kierunku wioski. Druga cz franc. dyw. idca wolniej wcz si do walki na wysokoci wioski przejmujc i kontynuujc franc. ofensyw na kierunku pd-wsch, rozbija 9-t rosyjsk i spycha j poza las. (UWAGA! Pierwsza cz dyw. Sucheta zostaje we wsi. Cz druga i Rosjanie wychodz poza pole widzenia widzw. Nastpnie rosyjskie pododdziay docz do rosyjskich si gwnych. Natomiast druga cz, dyw. Sucheta niewidoczna dla publicznoci, zostanie poprowadzona marszem poza lini publicznoci, aby znowu wej do boju od strony pozycji francuskich w III fazie bitwy).

Igor Graholski: 4.2. FAZA DRUGA (Rys.2 Faza 2) Rozmieszczenie oddziaw (Francuzi) Pierwsza cz dyw. Sucheta w obejciu za publicznoci. Druga cz dyw. Sucheta we wsi. Brygada Ruffina po przejsciu przez miasto na wschodnim przedpolu. Brygada Campany po przejsciu przez miasto na pd-wsch. przedpolu. Kawaleria w bezporedniej dyspozycji gwnodowodzcego. Artyleria wg. rys. Rozmieszczenie oddziaw (Rosjanie) 6 dyw. centrum 9 dyw. po przegrupowaniu poudniowa flanka (lewa ros.) Kawaleria w bezporedniej dyspozycji gwnodowodzcego. Artyleria wg. rys. SCENA 5 Z kierunku wschodniego caoci si naciera 6-dyw. ros. Z pd-wsch w kierunku wioski naciera 9-dyw.ros. Po zdjciu maskowania uaktywnia si artyleria ros. Pozostaa w wiosce cz dyw. Sucheta naciskana siami 9- dyw rosyjskiej i zagroona odciciem przez 6-dyw.ros. wycofuje si po drodze pd. z wioski i docza do brygady Campany. Artyleria ros. prowadzi zmasowany ostrze przedpola miasta. Po odpaleniu (I STRP) obie dyw. ros. szturmuj miasto. (Oddziay ros.dochodz do zabudowa od wschodu 6-dyw. od pd-wsch. 9-dyw. Francuzi broni si zaciekle ostrzeliwujc Rosjan spoza elementw scenografii. Rosjanie s odrzucani kontratakami nie dalej jak 30 m. od zabudowa. Wdzieraj si pomidzy domy i znowu s odrzucani. W kolejnym kontrataku bryg. Campany ginie jej dowdca. Jegrzy od poudnia wdzieraj si do miasta. Brygada Rufina i cz dyw. Sucheta zagroona odciciem przebija si na zachd opuszczajc miasto. To samo czyni bryg. Campany. Miasto przechodzi w rce Rosjan. Artyleria francuska ogniem osania wycofujce si oddziay. (Kawaleria po obu stronach dynamizuje akcj szarami i przemieszczeniem si w miejsca wskazane przez gwnodowodzcych w celu likwidacji dziur czasowych. Jest to jej stale dziaanie podczas kolejnych faz bitwy) 4.3. FAZA TRZECIA (Rys. 3 Faza 3) Rozmieszczenie oddziaw (Francuzi pozycja wyjciowa na zachd od miasta) Od strony obozu koczc obejcie docza do oddziaw franc. pierwsza cz dyw. Sucheta koczc tym samym swj podzia i tworzc lekko cofnite centrum armii. Brygada Ruffina na lewej flance franc. Brygada Campany na prawej flance franc. Kawaleria w bezporedniej dyspozycji gwnodowodzcego. Artyleria wg.rys. Rozmieszczenie oddziaw (Rosjanie - pozycja wyjciowa na zachd od miasta) 6 dyw. osania miasto na zachodnim przedpolu. 9 dyw. osania miasto na po zach. przedpolu (flanka lewa ros.) Kawaleria w bezporedniej dyspozycji gwnodowodzcego. Artyleria wg.rys. SCENA 6 Wojska zajmuj pozycje wyjciowe do decydujcego szturmu. Rosjanie oparci o miasto od zachodu i pd zach. Francuzi dalej na zachd. Artyleria francuska rozpoczyna ostrza pozycji ros. Po odpaleniu (II STRP) nastpuje atak francuski caoci si. Rosjanie broni si w oparciu o lini zabudowa B, C nie wchodzc gbiej do miasta. Odpieraj pierwszy szturm franc. odrzucajc ich na 100m. nastpnie wycofuj si powoli wzdu drogi poudniowej na wschd. Artyleria rosyjska niszczy miasto. (III STRP W powietrze wylatuj zabudowania A, D, E) 4.4 FAZA CZWARTA (Rys. 4 Faza 4) SCENA 7 Oddziay ros. cofaj si wzdu linii drogi poudniowej ostrzeliwujc si. Za nimi atakujc podaj dyw.Sucheta i bryg.Campany. Brygada Ruffina poda szybciej okrajc miasto prbujc obej Rosjan i uderzy od pnocy. Kawaleria obu stron dziaa w obszarze pomidzy ros. bateri a wiosk. Francuska artyleria w miar moliwoci posuwa si za gwnymi siami drog pd. Ostatnie walki tocz si na przedpolu wioski od zach. strony gdzie Rosjanom udaje si ponownie odrzuci franc. ale zagroeni atakiem bryg. Ruffina od pnocy wycofuj si na wschd. Artyleria Rosyjska podobnie jak w przypadku zabudowa miejskich niszczy wiosk po wyjciu z nich wojsk ros.(IV STRP chaupy F, G) po czym wycofuje si poza lini obszaru manewrowego. Do zniszczonej wioski wkraczaj Francuzi. ZAKOCZENIE Oddziay francuskie tworz front przed publicznoci przesuwajc si w swoje prawo tworzc miejsce dla kolumny rosyjskiej idcej od wschodu i szlusujcej do si francuskich i tworzcej wsplny front do prezentacji oddziaw. Kierunki geograficzne uyte w niniejszym scenariuszu maj odniesienie umowne i s zwizane z ukadem plansz graficznych.


Igor Graholski: Ostroka 1807 - 2007 - plan bitwy i uroczystoci (2007-07-12) Autor: Muzeum Kultury Kurpiowskiej PROGRAM BIWAKU NAPOLEOSKIEGO I WIDOWISKA HISTORYCZNEGO BITWA POD OSTROK 1807 7 wrzenia 2007 r. pitek. Godziny popoudniowe: Przyjcia grup historyczno-mundurowych w punkcie meldunkowym czynnym ca dob, dokonywanie formalnoci, wydawanie przybywajcym uczestnikom batalii identyfikatorw, kartek ywnociowych, informacji pisemnych i mapek terenowych z oznaczeniem obozu, drg dojazdowych do parkingu samochodowego i autokarowego. Kierowanie uczestnikw do obozu. Komendant Obozu: .. Oficer dyurny obozu: ............................................................. Pomocnik oficera .............................................................. Druyna subowa: .. Komendant obozu i suba placu wskazuje uczestnikom: - miejsca rozkadania namiotw, - punkt odbioru somy, - punkt odbioru wody pitnej, - wielostanowiskowy punkt ywieniowy, - punkt pierwszej pomocy, - sanitariaty, myjnie itp., - uczestnikom bez namiotw historycznych wskazuje zastpcze namioty wojskowe znajdujce si w wydzielonym rejonie obozu, ewentualnie miejsca noclegowe w szkole (internacie itp.), - wskazuje miejsca palenia ognisk i punkty odbioru drewna opaowego, - park artylerii, - plac apelowy, - rejon obozowania kawalerii (w tym wyadunku koni, uwizy, zadaszenia itp), - punkty pojenia wierzchowcw, - magazyn paszy, - punkty ppo. Informacje uzyskane od Komendanta Obozu uzupeniaj widoczne z daleka tablice kierunkowe. - od 19.00 wydawanie kolacji. 8 wrzenia 2007 r. sobota Przygotowania oddziaw do inscenizacji batalii. Komendant Obozu: . Oficer dyurny obozu: ...................................................... Pomocnik oficera: ....................................................... Druyna subowa: .. 8.00 Pobudka; 8.00 - 8.30 - toaleta. 8.30 do 9.30 niadanie. 9.30 - Kawaleria: rozadunek oddziaw konnych, kwaterowanie i oporzdzanie koni oddziaowych i luzem, wybr i przydzia koni, objedanie wierzchowcw z przerw na obiad o 13.00 zajcia do 19.00. 9.30 Artyleria: c.d. rozadunku dzia, monta lawet, parkowanie do 13.00. 10.00 Piechota: Zbirka przybyych pododdziaw pieszych na placu apelowym, wymarsz na manewry, zgrywanie pododdziaw do 13.00. 13.00 Obiad do 14.30. 15.00 odprawa dowdcw oddziaw, zapoznanie oficerw i podoficerw z terenem, scenariuszem i przebiegiem walki, przydzia jednostek do batalionw i brygad do 16.30 (namiot komendanta obozu). 16.30-18.00 obz otwarty dla zwiedzajcych, onierze przed swoimi namiotami prezentujcy codzienne czynnoci obozowe, kolacja 18.00 wymarsz oddziaw z obozu, przemarsz ulicami miasta z orkiestr, na Placu Bema przed Ratuszem przegld i prezentacja oddziaw, wsplnie z aktorami udzia w mini spektaklach w rnych punktach na terenie miasta, zaproszenie widzw na inscenizacj bitwy Od 19.00 do 24.00 ogniska integracyjne (wyznaczony rejon poza obozem). 24.00 capstrzyk gaszenie ognisk cisza nocna objcie suby przez oddzia andarmerii obozowej Legia Nadwilaska (warty, ronty i posterunki). GWNE ZAOENIA INSCENIZACJI BATALII: Liczba uczestnikw: 1000 ludzi, 40 koni, 15 dzia. Uczestnicy inscenizacji: grupy historyczno-mundurowe z kraju i z zagranicy. Rodzaje wojsk: - piechota, - artyleria, - kawaleria. rodki dodatkowe: - pirotechnika, - scenografia, - komentarz biecy i historyczny, oprawa muzyczna. Scenografia: fragment zabudowa wiejskich - ok. 15 mieszkacw mczyni, kobiety - 6-7 chaup trzyciennych, - dworek, - kapliczka, - poty, - studnia z urawiem, - 5 stogw somy, - wz drabiniasty, - chleb, pto kiebasy, 2-3 dzbany z wod, - wyposaenie: firanki, koce, poduszki, skrzynie, garnki, talerze, Wskazany ywy inwentarz (krowa, ko, kury, pies itp.). 9 wrzenia 2007 r. - niedziela: Komendant Obozu: Oficer dyurny obozu: .................................................... Pomocnik oficera: ................................................... Druyna subowa: . 8.00 Pobudka. 8.30 9.30 - niadanie 10.00 Msza w. w Kociele Farnym, gotowo ludzi we wszystkich pododdziaach przygotowania do batalii. 11.30 wymarsz oddziaw z obozu do rejonw koncentracji wojsk w celu zajcia pozycji wyjciowych przybycie do wioski statystw rozpoczcie gry cywilnej (ludzie, inwentarz ywy). 11.30 na polu inscenizacji wejcie komentatora oprawa muzyczna. 11.45 powitanie przez Prezydenta Miasta Wystpienia goci i patronw honorowych Ministra Obrony Narodowej, Marszaka Wojewdztwa Mazowieckiego, Ambasadora Francji 12.00 pocztek batalii. SIY WASNE: V korpus Wielkiej Armii Savaryego + kawaleria Backera Dowdca Korpusu: ....................................................................... Szef sztabu Korpusu: Dowdcy brygad: ......................................................................... Dowdca kawalerii: .. Dowdca Artylerii: .. Dowdcy batalionw piechoty: ......................................................... PRZECIWNIK: rosyjski Korpus Essena. Dowdca Korpusu: ......................................... Szef sztabu Korpusu: .......................................... Dowdcy brygad: ........................................... Dowdca kawalerii: ........................................... Dowdca Artylerii: ......................................... Dowdcy batalionw piechoty: ......................................................... Pierwsza faza batalii: Zadanie rosyjskiego korpusu atak i zdobycie miejscowoci (Ostroki). Druga faza batalii: Prba utrzymania przez Rosjan zdobytej miejscowoci - zacite walki o zabudowania z oddziaami francuskimi. Trzecia faza batalii: Wycofanie Rosjan na pozycje wyjciowe i za kulisy pozostanie oddziaw francuskich na polu bitwy (utrzymanie pola). Ok. 13.15 - Zakoczenie inscenizacji. Ok. 13.20 - Zbirka oddziaw biorcych udzia w batalii do przegldu meldunek Prezydentowi miasta o zakoczeniu inscenizacji batalii przegld oddziaw przez Prezydenta miasta odegranie hymnw pastwowych prezentacja dowdcw i oddziaw publicznoci Ostroki. Ok. 13. 30. Przemwienia VIP oraz podzikowanie wadzom miasta i organizatorom inscenizacji batalii, wrczenie odznacze pastwowych Ok. 13.40 - Wrczenie dowdcom oddziaw medali pamitkowych (oprawa konferansjerska i muzyczna), Ok. 14.00 - Parada oddziaw przed publicznoci (oprawa konferansjerska i muzyczna) po paradzie kontakt onierzy z publicznoci (oprawa muzyczna). Ok. 14.20 - Wymarsz oddziaw do obozu (oprawa muzyczna) Od ok. 15.00 dokonanie formalnoci, w tym wypata odu. 15.00 uroczysta obiado-kolacja w obozie. Uwaga: W terminie pniejszym po uzgodnieniu z firm pirotechniczn zostanie podany harmonogram wydawania prochu. W imieniu organizatora Muzeum kultury Kurpiowskiej w Ostroce Maria Samsel

Igor Graholski: Organizatorzy: Samorzd Wojewdztwa Mazowieckiego Miasto Ostroka Muzeum Kultury Kurpiowskiej Regulamin uczestnictwa w rekonstrukcji historycznej (2007-01-25) Autor: Muzeum Kultury Kurpiowskiej Regulamin BITWA POD OSTROEK 1807 r. Zasady oglne: Widowisko historycznomundurowe Bitwa pod Ostrok oraz obozowisko historyczne, zwane dalej rekonstrukcj, odbd si w Ostroce w dniach 7-9 wrzenia 2007 r. Organizatorem rekonstrukcji jest Prezydent Miasta Ostroka i Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostroce. Celem rekonstrukcji jest uczczenie dwusetnej rocznicy bitwy napoleoskiej i powrotu Legionw Dbrowskiego do Polski. Podczas rekonstrukcji naley moliwie najwierniej odtworzy dziaania wojenne, umundurowanie, oporzdzenie i uzbrojenie oraz zasady zachowania onierskiego i bojowego obowizujce w wczesnej epoce. Przepisy niniejszego regulaminu nie naruszaj przepisw prawa; w szczeglnoci ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczestwie imprez masowych (Dz.U.1997 Nr 106, poz. 680 z pzn.zm.). Zasady uczestnictwa: 1. Udzia w rekonstrukcji jest dobrowolny i nieobowizkowy. 2. Kada grupa rekonstrukcyjna zainteresowana udziaem w rekonstrukcji zobowizana jest do zgoszenia tego faktu organizatorom rekonstrukcji, wypenienia formularza zgoszenia i potwierdzenia faktu zapoznania si z regulaminem rekonstrukcji. 3. Uczestnicy zobowizani s do wykonywania polece osb dowodzcych w trakcie rekonstrukcji, wszelkie objawy niesubordynacji spowoduj wykluczenie z rekonstrukcji, co jest rwnoznaczne z nie wypaceniem odu. 4. Obowizuje bezwzgldny zakaz uczestnictwa w stanie nietrzewym bd pod wpywem rodkw odurzajcych. Osoby nie przestrzegajce zakazu zostan wykluczone z uczestnictwa w trybie natychmiastowym. 5. Uczestnicy zobowizani s do przestrzegania zasad bezpieczestwa wynikajcych z odpowiednich przepisw, zalece dowdcw i organizatorw, zwaszcza do stosowania szczeglnych rodkw ostronoci przy postpowaniu z broni. 6. Wszelkie sceny walk naley przeprowadza z uwzgldnieniem dbaoci o bezpieczestwo ycia i zdrowia uczestnikw, publicznoci, a take biorcych udzia w rekonstrukcji zwierzt. 7. Podczas rozbijania biwaku historycznego organizator wyznacza Komendanta Placu odpowiedzialnego za porzdek w obrbie obozowiska. 8. Komendant Placu ma prawo wydawania i egzekwowania polece dotyczcych ycia obozowego ze szczeglnym uwzgldnieniem zasad bezpieczestwa. 9. Do udziau w walce dopuszcza si jedynie osoby posiadajce indywidualne bd zbiorowe ubezpieczenie od nieszczliwych wypadkw (OC i NNW). 10. Uczestnicy s zobowizani do zachowania kulturalnego, zgodnego z tradycj reprezentowanych oddziaw i poszanowaniem noszonego munduru. 11. W czasie rekonstrukcji uczestnicy s zobowizani do zachowania kultury jzyka, powstrzymania si od komentarzy, a na pytania publicznoci odpowiadania w sposb grzeczny i wyczerpujcy. 12. Organizator jest zobowizany do zapewnienia ochrony i opieki medycznej uczestnikom rekonstrukcji. 13. Organizator zapewnia uczestnikom nocleg, wyywienie, wod, od oraz zwrot kosztw przewozu koni i armat. 14. od zostanie wypacony penoletnim, umundurowanym, biorcym udzia w bitwie onierzom. 15. Biorce udzia w rekonstrukcji, odpowiednio ubrane w stroje nawizujce do epoki napoleoskiej osoby pomocnicze (markietanki, ksia, sanitariusze itd.) nalece do oddziaw mog otrzyma od w przypadku nie przekroczenia proporcji: jedna osoba pomocnicza na dziesiciu biorcych udzia w rekonstrukcji onierzy. OWIADCZENIE Niniejszym owiadczam, e zapoznaem si z Regulaminem i zobowizuj si przestrzega norm z niego wynikajcych. wiadomy jestem zagroe i niebezpieczestw jakie moe nie ze sob uczestnictwo w rekonstrukcji i czyni to na wasn i wyczn odpowiedzialno. Miejscowo ..........................................., dnia ....../....../200... r. .................................................................. ........................................................ Imi i nazwisko Podpis

Igor Graholski: 8 , 12-00 15-00 17-00 18-00 19-00 19-00 19-30 19-30 20-00 9 , 10-00 11-00 11-00 11-45 12-00 12-00 13-15

derValj: !

Igor Graholski: . 15-16 . . . 5 , . , .

litregol: , .. . 2500 ... , , 160-200 .

hans: litregol : 2500 ... ?

Igor Graholski: 14 , , 4 . . , , , .

Igor Graholski: 36 . 14 , 4 , . : , , , , , ., , , , . . 16-00, 15-00 , . 10 .

hans: - -- - - , 6 . - . . , . P.S. .

Igor Graholski: . , . 5 . ., , , , , . , .

Igor Graholski: 10-00 , , 17-00.

hans: - . 9 .

hans: - 16.00. 1 , 2 . -!

Igor Graholski: - 200 - . 1 Grahoļskis Igors 2 Ulanov Eduard 3 Dmitrij (dobrovolec) 4 Truhins Pavel 5 Spedževs Andrejs 6 Ignatovs Edgars 7 Neskucajevs Aleksandrs 8 Žegalovs Dmitrijs 9 Smirnovs Aleksandrs 10 Ulanova Jelena

Igor Graholski: 3 Dmitrij Linkov (dobrovolec)

Igor Graholski: 2001 1831 1807 , 500 . .

Igor Graholski: . http://napoleon.gery.pl/gry/ostroleka2007.php

Igor Graholski: Armia Francuska Ivan Vystrcil, Jakub Samek, Jacek Popiski 1er Rgiment de tirailleurs-grenadiers de la garde impriale Ivan Vystricil 8e Rgiment d'infanterie de ligne (fusiliers) Ivan Vystricil 18e Rgiment d'infanterie de ligne (grenadiers and voltigeurs) Ivan Vystricil 45eme Regiment d'Infanterie de Ligne Piotr Suchodolski 129eme Regiment D/Inf. De Ligne Taletavicius Marijus Dragoni Litewscy - Kowno Algimantas Daugirdas 1 Puk Piechoty Ksistwa Warszawskiego - otwa Vladimir Nikiforof 2 Puk Piechoty Ksistwa Warszawskiego Waldemar Zubek 2 Puk Piechoty Ksistwa Warszawskiego, 4 Kompania Remigiusz Pacer 3 Puk Piechoty Ksistwa Warszawskiego Artur Gniado - Tutakiewicz 4 Puk Piechoty Ksistwa Warszawskiego Jacek Popiski 7 Puk Piechoty Ksistwa Warszawskiego - Warszawa Jan Nacz 7 Puk Piechoty Ksistwa Warszawskiego - Gdask Adam Zwoiski 1 Puk Piechoty Legii Nadwilaskiej Andrzej Zikowski 6 Puk Uanw XW - Pozna Roman Kusz 12 Puk Uanw XW - Szczecin Krzysztof Komaniecki Stowarzyszenie Artylerii Dawnej "Arsena" Maciej Mechliski Stowarzyszenie Arsena Piotr Zalewski Wojskowa Akademia Techniczna Andrzej Zikowski Armia Rosyjska Janusz Sieniawski, Karol Tomczyk Kayserlich Russisch Deutsche Legion Igor Graholski 8 Brygada Artylerii Rosyjskiej Aleksander Panczenko Klub Historyczny Grenadier Wladimir Pawlow Mogilewskij Piechotnyj Pok Eugenij Rohalsky Wileski Puk Muszkieterw Voss Adrian Puk Rosyjskich Kozakw Andrzej Kostrzewa Hulanen-Reg. Von Merveld Nr 1 - Kawaleria austriacka Zdenek Sevcik 20 IR Kaunitz-Rittberg - KWH Ostrava Lubomir Partyka 47 Preussische IR von Grwvert Mirosaw Klimkiewicz 52 Preussische IR Carl Friedrich von Hamberger Krzysztof Kucharski Preussische Grenadier Jagier Kompanie von Sell Andrzej Skolik Regiment Saski "Prinz Anton" Jan Snopkiewicz Liceum Wojskowe w Pocku Konrad Bartomiej Obrbski fizylier w puku 4-tym Piechoty Polskiej. Zdjcia: Muiron